در حال نمایش 8 نتیجه

قالب سیلیکونی گدان کاکتوسی خط چین با پسقالب

تومان 890.000
ابعاد 10 در 10 ارتفاع 8.5 سانت قالب با پسقالب نگهدارنده قالب سیلیکونی

قالب سیلیکونی گلدان کاکتوسی جا قلمی با پسقالب

تومان 890.000
ابعاد 10 در 10 سانت ارتفاع 8.5 سانت قالب همراه با پسقالب دیواره نگهدارنده قالب

قالب سیلیکونی گلدان کاکتوسی حاشیه دار با پسقالب

تومان 890.000
ابلعد 10 در 10 ارتفاع 8.5 سانت قالب با پسقالب پس قالب نگدارنده قالب سیلیکونی

قالب سیلیکونی گلدان کاکتوسی سبز با پسقالب

تومان 890.000
ابعاد 10 در 10 سانت ارتفاع ارتفاع 8.5 سانت قالب همراه با پس قالب پسقالب یعنی نگدارنده قالب جهت جلو

قالب سیلیکونی گلدان کاکتوسی طرح آجری با پسقالب

تومان 890.000
ابعاد10در10 سانت ارتفاع 8.5 سانت سایز استاندارد برای کاشت کاکتوس و ساکلونت

قالب سیلیکونی گلدان کاکتوسی عروس با پسقالب

تومان 890.000
قالب همراه با پسقالب نگدارنده قالب سیلیکونی جهت جلوگیری از دفرمه گی در خروجی کار ابعاد 10 در 10 ارتفاع